Корпоративна інформація

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

Інформація про товариство

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 14.03.2011р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 03.10.2011р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 12.10.2011р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 25.10.2011р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 07.02.2012р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 10.04.2012р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 05.06.2012р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 02.04.2013р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 01.11.2013р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 04.12.2013р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 26.11.2014р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 15.04.2015р.
Опубліковано 20.04.2015р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 21.04.2015р.
Опубліковано 24.04.2015р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 18.06.2015р.
Опубліковано 23.06.2015р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 20.04.2016р.
Опубліковано 26.04.2016р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 20.04.2016р. Ревізійна комісія
Опубліковано 26.04.2016р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 04.05.2016р.
Опубліковано 10.05.2016р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 04.05.2016р. Корпоративний секретар
Опубліковано 10.05.2016р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 06.05.2016р.
Опубліковано 13.05.2016р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 14.03.2017р.
Опубліковано 23.03.2017р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 29.03.2017р.
Опубліковано 05.04.2017р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 24.04.2017р.
Опубліковано 03.05.2017р.

Особлива інформація про зміну типу акціонерного товариства
Опубліковано 12.06.2017р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 11.08.2017р.
Опубліковано 18.08.2017р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 18.10.2017р.
Опубліковано 24.10.2017р.

Особлива інформація про зміну складу особових осіб емітента від 17.10.2017р.
Опубліковано 24.10.2017р.

Особлива інформація про зміну складу особових осіб емітента від 23.10.2017р.
Опубліковано 26.04.2018р.

Повідомлення про інформацію
Опубліковано 14.11.2018р.

Повідомлення пр овиникнення особливої інформації емітента
Опубліковано 26.02.2019р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Ключ Особлива інформація емітента
Опубліковано 24.04.2019р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (ЕЦП)
Розміщено 13.03.2020р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 19.04.2011р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 25.10.2011р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2012р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 02.04.2013р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2014р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2015р.
Опубліковано 13.03.2015р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 20.04.2016р.
Опубліковано 16.03.2016р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2017р.
Опубліковано 24.03.2017р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 28.09.2017р.
Опублiковано 22.08.2017р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 28.09.2018р.
Опублiковано 21.03.2018р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2019р.
Загальні збори акціонерів (ЕЦП)
Розміщено 22.03.2019р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2020р.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (ЕЦП)
Розміщено 18.03.2020р.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17 квітня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік», отриманого товариством від ПАТ «Національний депозитарій України»:

Загальна кількість акцій складає 2 448 194 (два мільйона чотириста сорок вісім тисяч сто дев’яносто чотири) штуки простих іменних акцій; – загальна кількість голосуючих акцій складає 2 419 645 (два мільйона чотириста дев’ятнадцять тисяч шістсот сорок п’ять) штук голосуючих простих іменних акцій.

Повідомлення про набуття п-ва власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ Домінік
Опубліковано 25.02.2019р.

Структура власності особи, що набула п-во власності на домінуючий контрольний пакет акцій Прат Домінік
Опубліковано 25.02.2019р.

Публічна Безвідклична Вимога
Ключ до ПБВ

Супровідний до ПБВ
Ключ до Супровiдного до ПБВ
Опубліковано 01.04.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій
Ключ до інформації про загальну кількість акцій
Опубліковано 23.04.2019р.

Звіт про управління за 2018р.
Опубліковано 25.04.2019р.